សូមស្វាគមន៍មកកាន់ BerryDownload រីករាយក្នុងការដោនឡូត ចម្រៀង វីដេអូ កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ល្បែង និង ទស្សនាព័ត៍មានថ្មី ដោយសេរី សូមចុច Like នៅលើទំព័រ facebook របស់ពួកយើងផង!ទំនាក់ទំនង venseorun@gmail.com or facebook.com/berrydl, facebook.com/berrydanger /marquee>

Search Songs Here

5/22/2013

[Drama] កំពូលវិជ្ជបណ្ឌិតជ្រែកភព​Plot

2/14/2013

[Drama] ផ្ដូរវិញ្ញាផ្ដើមស្នេហ៍

 The mind of 18 year old Kang Kyung Joon somehow gets trapped in the body of 30 year old doctor, Seo Yoon Jae, after an accident.

2/09/2013

ខុសទេគ្រាន់ចង់បានស្នេហ៍ពិត


ខុសទេគ្រាន់ចង់បានស្នេហ៍ពិត
I គ្រាន់ចង់មានស្នេហាមួយ ម្ដេចក៏ពិបាកម្លេះ
  ម្ដេចឈឺចាប់យ៉ាងនេះ ស្នេហា?

II គ្រាន់ចង់ធ្វើមនុស្សធម្មតា មានស្នេហាសមាញ្ញ
   ប៉ុន្តែមនុស្សដែលខ្ញុំស្រលាញ់មិនស្រលាញ់ខ្ញុំ  ឲ្យខ្ញុំយំដោយសាស្នេហា

R1 ខុសទេគ្រាន់ចង់បានស្នេហ៏ពិត? ម្ដេចក៏ត្រូវនឹកគេតែម្ខាង
    គ្រប់យ៉ាងម្ដេចមិនសមបំណង?

like