សូមស្វាគមន៍មកកាន់ BerryDownload រីករាយក្នុងការដោនឡូត ចម្រៀង វីដេអូ កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ល្បែង និង ទស្សនាព័ត៍មានថ្មី ដោយសេរី សូមចុច Like នៅលើទំព័រ facebook របស់ពួកយើងផង!ទំនាក់ទំនង venseorun@gmail.com or facebook.com/berrydl, facebook.com/berrydanger /marquee>

Search Songs Here

10/12/2012

ផ្ដើមស្នេហ៍ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងរក្សាសិទ្ធិ  BerryDownload
មើលរឿង : ផ្ដើមស្នេហ៍ក្រោមតំណក់ទឹកភ្លៀង (full)(ចុចទីនេះ)
ផ្សាយនៅប៉ុស្ដ៍ ហង្សមាស HDTV (Hang Meas HDTV, HM HDTV)តួអង្គ

1970s
Love Rain (Korean Drama)-Jang Keun-Suk.jpg Love Rain (Korean Drama)-Yoona.jpg Love Rain (Korean Drama)-Kim Shi-Hoo.jpg
ចាំង គឹមសុកយ៉ុនណា គីម ស៊ីហូ
សុន អ៊ីនហា គីម យ៉ុនហេ លី ដុងវ៉ុក
Love Rain (Korean Drama)-Son Eun-Seo.jpg Love Rain (Korean Drama)-Seo In-Guk.jpg Love Rain (Korean Drama)-Hwang Bo-Ra.jpg
ស៊ុន យ៉ុនស៊ូ សូ អ៊ីនកាក់ វ៉ាង បូរ៉ា
បេក ហាយជុន គីម ឆាងម៉ូ Hwang In-Sook
2012
Love Rain (Korean Drama)-Jang Keun-Suk1.jpg Love Rain (Korean Drama)-Yoona1.jpg Love Rain (Korean Drama)-Kim Shi-Hoo1.jpg
ចាំង គឹមសុក យ៉ុនណា គីម ស៊ីហូ
សេ ជុន ជុង ហាន់ណា លី សាន់ហូ
(In-Ha's son) (Yoon-Hee's daughter) (Dong-Wook's son)
Love Rain (Korean Drama)-Jung Jin-Young.jpg Love Rain (Korean Drama)-Lee Mi-Sook.jpg Love Rain (Korean Drama)-Yu Hye-Ri.jpg Love Rain (Korean Drama)-Oh Seung-Yun.jpg Love Rain (Korean Drama)-Kim Young-Kwang.jpg
ជុង ជីនយ៉ុង លី មីនសុក យូ ហាយរិ អូ ស៊ុងយ៉ុន គីម យ៉ុងវ៉ាង
សូ​ អ៊ីនហេ គីម យ៉ុនហេ បេក យ៉ុងជុង ចូ ស៊ូ ហាន់ តេស៊ុង
Love Rain (Korean Drama)-Kwon In-Ha.jpg Love Rain (Korean Drama)-Park Se-Young.jpg Love Rain (Korean Drama)-Lee Chan-Ho.jpg Love Rain (Korean Drama)-Shin Ji-Ho.jpg Love Rain (Korean Drama)-Park Ji-Il.jpg
វ៉ុន អ៊ីនហា ផាក់ សេយុង លី ឆាងហូ សីន ជីហូ ផាក់ ជីអាយ
លី ដុងវ៉ុក លី មីនហូ ចាង ស៊ូ អ៊ីន សុន គីម ឆាងម៉ូ

ចាក់ផ្សាយនៅប្រទេសក្រៅ

 • HANG MEASHDTV
 • Channel: GTV Drama
 • From 2012 06
 • Channel: TV KN TV and Fuji TV
 • Channel: Euforia TV
 • September 17, 2012
 • ប្រភេទ Romance, Melodrama
  តាម Television Series
  និពន្ធដោយ Oh Soo-yeon
  គ្រប់គ្រងដោយ Yoon Seok-Ho
  តួឯក Jang Keun Suk
  Yoona
  ប្រទេស South Korea
  ចំនួនភាគ 20
  ប៉ុស្ដ៍ផ្សាយ KBS2
  ផ្សាយម៉ោង March 26, 2012 - May 29, 2012
  Chronology
  បន្ទាប់ពីរឿង Dream High 2


   

No comments:

Post a Comment

like